Motorola – G792

Motorola – G792

37bbdbc0112a. Category :

Antenna, VHF 136 to 174 MHz